Kristina Söderlund och Lena Ridemar

Reumatikerförbundets föreningskonferens

Den 19 april hade Reumatikerförbundet sin föreningskonferens för föreningarna i Reumatikerdistriktet Gävleborg, Dalarna och Västernorrland.

Reumatikerförbundets föreningskonferens ägde rum på Bollnäs folkhögskola.

Kristna Söderlund och Lena Ridemar från Reumatikerförbundet var kursledare för den aktuella dagen. Huvudteman för dagen var vår värdegrund och de nationella riktlinjerna.

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi möter varandra och andra i vår omvärld. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna. Övertygelsen om att alla människor har lika värde. Vi möter varandra med öppenhet, värme och ömsesidig respekt. Med tillit och ömsesidig respekt för varandra tillvaratar vi vår samlade kraft och kompetens.

Reumatikerförbundet är en kunskapsorganisation som visar vägen till ett fullgott liv för personer med reumatisk sjukdom och andra sjukdomar i rörelseorganen. 

Nationella Riktlinjer – vad innebär det ur ett patientperspektiv. De nationella riktlinjerna tas fram av Socialstyrelsen för att bidra till att sjukvården använder sina resurser effektivt. 

En innehållsrik dag med många diskussioner, tankar och idéer.  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.